Na każdym 30-lekcyjnym indywidualnym kursie dla początkujących uczeń poznaje:

  1. zagadnienia podstawowe
  2. zagadnienia „sprawcze”, zachęcające do akcji
  3. zagadnienia zindywidualizowane, dopasowane tylko do niego

 

Ad. a. Zagadnienie podstawowe, czyli uczeń:

- zna polski alfabet i umie pisać po polsku

- umie opowiedzieć o sobie: Nazywam się…, Mam na imię…, Jestem z…

- zna podstawowe zwroty (dziękuję, przepraszam, proszę – w różnych funkcjach, rozumiem, mówię trochę po polsku, czy możesz powtórzyć? itd.)

- zna przymiotniki i zawody (umie tworzyć konstrukcje: On jest przystojnym aktorem, Ona jest wysoką modelką, Jestem dobrym studentem)

- umie opowiedzieć o swojej rodzinie i swoim hobby

- zna liczby, kolory, pory dnia i godziny

- umie opowiedzieć swój dzień (wstaję, jem śniadanie, czytam gazetę…)

- zna czasowniki ruchu idę/ chodzę, jadę/ jeżdżę oraz przysłówki częstotliwości: dwa razy w miesiącu, codziennie, nigdy, rzadko, zawsze itp.

- zna nazwy dni tygodnia i miesięcy

 

Ad. b. Zagadnienia sprawcze, czyli uczeń:

- umie zrobić zakupy i złożyć zamówienie w restauracji (poproszę + biernik)

- umie powiedzieć, co lubi (lubię + biernik) i czego nie lubi/ nie chce (+ dopełniacz)

- umie zamówić taksówkę

- umie zarezerwować stolik w restauracji

- umie umówić się/ zaprosić na spotkanie, obiad, koncert, kolację oraz do kina, do teatru itd.

 

Ad. c. Zagadnienia zindywidualizowane, czyli dopasowane do konkretnego ucznia:

- innego słownictwa potrzebuje prezes firmy (artykuły biurowe, prośby, wydawanie poleceń), a innego student informatyki. Lektor przygotowuje lekcje odpowiadające indywidualnym preferencjom ucznia, ułatwiające mu poruszanie się w środowisku, w którym żyje.

 Powrót PODZIEL SIĘ TYM POSTEM: