W języku polskim czasownik może występować w dwóch formach: osobowej (wskazującej na wykonawcę czynności, np. mówię, piszesz, robią itd.) oraz w formie nieosobowej:

- jako bezokolicznik, np. mówić, pisać, robić

- jako imiesłów, np. robiący, piszący, robiony, pisany, pisząc, napisawszy itd.

- jako forma z „się”, np. mówi się, robi się

- jako forma zakończona na -to, -no, np. robiono, mówiono

Przykładem tej ostatniej nieosobowej formy czasownika jest właśnie słowo „gadano”. „Gadano” pochodzi od bezokolicznika „gadać”, który jest potocznym synonimem słowa „mówić”. „Gadano” nie wskazuje na konkretną osobę-wykonawcę czynności (bo to przecież forma nieosobowa) i odnosi się do przeszłości. Można powiedzieć np.:

Na spotkaniu gadano o najlepszych filmach XXI wieku.

Tam gadano, że wszystko będzie w porządku.

W urzędzie zawsze gadano z nim po angielsku.

W szkole „Gadano” gadano po polsku. - Tego uczymy i do tego zachęcamy :)

 Powrót PODZIEL SIĘ TYM POSTEM: